Het laatste woord
Het laatste woord
Het laatste woord
Het laatste woord
22.50

2 - 3 Werkdagen

«Het laatste woord» van Thomas Nagel geldt als een van de belangrijke filosofieboeken van onze tijd. Het is wereldwijd geroemd als een scherpzinnige en overtuigende verdediging van de universaliteit van de rede. Daarbij richt Nagel zijn kritiek op denkvormen waarin argumenten en redeneringen worden opgevat als «eigenlijk» persoonlijke meningen die meer wortelen in de individuele psyche en de collectieve cultuur dan in algemeen geldige rationaliteit. In zijn ogen gaan dergelijke - al of niet modieuze - opvattingen, die hij ziet als «subjectivisme» en «relativisme», uit van een fundamentele denkfout. Dit boek maakt zeer duidelijk dat als de rede bestaat - en wij kunnen niet eens denken dat die niet bestaat zonder ervan gebruik te maken - hij wel universeel moet zijn. Anders zou elk menselijk gesprek, elke logica en ook elke vooruitgang in de wetenschap geheel onmogelijk zijn. Nagel betoogt in dit uitdagende boek dat de mens mag en zelfs moet twijfelen aan alles, maar daarbij nooit buiten de rede kan stappen, omdat die altijd en overal «het laatste woord» heeft.

Thomas Nagel werd in 1937 geboren te Belgrado in het toenmalige Joegoslavië (en het huidige Servië) als zoon van joodse ouders. Na zijn studie filosofie aan de universiteiten van Cornell en Oxford promoveerde hij in 1963 aan de universiteit van Harvard bij John Rawls. Nadien doceerde hij in Californië (Berkeley) en Princeton, waarna hij hoogleraar Filosofie en Rechtsgeleerdheid werd aan New York University. Nagel geldt tegenwoordig als een der belangrijkste filosofen van deze tijd. Zijn werk is gericht op vraagstukken omtrent het lichaam-geestprobleem, ethiek en politieke filosofie. Nagel publiceerde talrijke invloedrijke boeken, zoals The View from Nowhere (1986), What Does It All Mean? (1987) en Mind and Cosmos (2012). Van Nagel verscheen eerder in vertaling de filosofische bestseller «Wat betekent het allemaal?»

0 | 0