Ho, tot hier en niet verder
Ho, tot hier en niet verder
Ho, tot hier en niet verder
Ho, tot hier en niet verder
Nederlands
280
47.00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

De methode "Ho, tot hier en niet verder...!" is een integratieve en ontwikkelingsgerichte benadering om blokkades in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen of tijdig te helpen oplossen. * Zó dat kinderen leren op zichzelf te vertrouwen, stevig in hun schoenen staan en hun eigen problemen (leren) oplossen! * Zó dat zij zich geborgen, gezien en gewaardeerd voelen door hun ouders en belangrijke anderen. * Zó dat ouders, opvoeders én kinderen blij zijn met, en trots kunnen zijn op zichzelf en elkaar. De methode helpt kinderen met wat men noemt 'internaliserende' problemen: kinderen die zich uiten in teruggetrokken, verlegen gedrag en zich angstig of depressief voelen. Tegelijkertijd helpt zij kinderen met 'externaliserende' problemen, zoals grensoverschrijdend, opstandig of agressief gedrag. Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders. De methode biedt naast een training voor de kinderen, ook een cursus voor de ouders. Zij zet in op de versterking van de kind-ouderrelatie en het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouders, zodat zij hun kind optimaal kunnen ondersteunen. In tegenstelling tot cognitieve, verbale methoden, gaat "Ho, tot hier en niet verder...!" uit van ervaringsgericht leren door bewegen en spel. Bewegen beïnvloedt direct het hersengebied dat waakt over de veiligheid en hoe het kind voelt, denkt en doet. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en leren vaardigheden om respectvol met zichzelf en met anderen om te gaan. De methode is laagdrempelig en werkt zowel preventief, pedagogisch en curatief, niet alleen groepsgericht maar ook in de individuele kind-ouderbegeleiding. Voor kinderen die gemiddeld, hoog- of zwakbegaafd zijn, voor kinderen met kenmerken van ADHD, NLD of milde vormen van contactstoornissen. Ook geschikt voor meertalige groepen of met taalachterstand, en om pesten een halt toe te roepen! Op scholen draagt zij bij aan het vergroten van een veilig en plezierig leef- en leerklimaat. Sinds 1995 volgden ruim 12.000 kinderen en ouders de trainingen of schoolprojecten met bovengemiddelde resultaten en tevredenheid. Een uitnodiging om er zelf mee aan de slag te gaan! Heruitgave 2016 Deze uitgave omvat een gedegen onderbouwing van en toelichting op de integratieve benadering voor de ontwikkeling van psychosociale weerbaarheid. De aangepaste handleiding biedt professionals een volledig trainingsprogramma in de praktijk en gerichte aandachtspunten bij de begeleiding van kind en ouders.

0 | 0