Hoe’t God ferdwûn út Jorwert
Hoe’t God ferdwûn út Jorwert
Hoe’t God ferdwûn út Jorwert
Hoe’t God ferdwûn út Jorwert
19.50

2 - 3 Werkdagen

De Fryske oersetting fan in ikoanyske útjefte: Hoe God verdween uit Jorwerd. Mei in wiidweidich aktueel neiwurd troch Geert Mak. Hoe't God ferdwûn út Jorwert is de wilens klassike biografy fan in doarp yn 'e tiid fan 'e stille revolúsje tusken 1945 en 1995. It is it ferhaal fan 'e boeren en it jild, fan 'e lytse winkellju en de oprukkende stêd, fan 'e tsjerketoer dy't ynstoarte en de ymport dy't langer net groete, fan de natuer dy't weromkaam en tagelyk ferdwûn. Wat is der bard op it plattelân doe't de masines kamen, en de subsydzjes en de banken, en doe't de echte boeren stadichoan belies joegen?Geert Mak beskreau in histoaryske omkear dêr't op it plattelân en yn de doarpen noch altyd de gruttens en de gefolgen fan te merkbiten binne.

0 | 0

  • : Geert Mak
  • : Het Nieuwe Kanaal
  • : 9789492457066
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 320
  • : februari 2017
  • : 430
  • : 210 x 140 x 28 mm.
  • : Fries; Literatuur: geschiedenis en kritische beschouwing