Huur van bedrijfsruimten
Huur van bedrijfsruimten
Huur van bedrijfsruimten
Huur van bedrijfsruimten
88.50

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Het boek Huur van bedrijfsruimten bevat een volledig overzicht van het in afdeling 7.4.6 BW bepaalde. Anders dan in andere boeken wordt in deze uitgave diep ingegaan op de bedoelingen van de wetgever en de wijze waarop deze zich in de huidige praktijk manifesteren. Ook komen de regelingen op het gebied van de huurovereenkomst van bedrijfsruimte in Engeland, België en Noorwegen aan bod. Met betrekking tot de jurisprudentie is niet alleen aandacht geschonken aan de standaard arresten, maar is ook stilgestaan bij van de heersende leer afwijkende uitspraken. Daarnaast onderscheidt dit boek zich doordat een antwoord wordt gegeven op vragen die nog niet eerder door de wetgever of in de jurisprudentie zijn beantwoord. Deze uitgave is niet alleen geschikt voor studiedoeleinden maar ook onmisbaar voor de juridische professional die in het vastgoed werkzaam is. In het boek wordt allereerst de totstandkoming van de bepalingen op het gebied van het huurrecht van bedrijfsruimten behandeld. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de doelstellingen die de wetgever met de gehele regeling en de afzonderlijke bepalingen heeft gehad. Niet alleen wordt de totstandkoming van de artikelen zoals die thans bestaan behandeld, eveneens wordt stilgestaan bij de tussentijdse wijzigingen van die bepalingen. Het boek vervolgt met een diepgravende uiteenzetting van de definitie van bedrijfsruimte waarbij de nodige voorbeelden en casussen zijn opgenomen. Vervolgens worden de afzonderlijke onderdelen van afdeling 7.4.6 BW behandeld. Hierbij wordt stilgestaan bij het semi-dwingend recht, het einde van de huurovereenkomst door opzegging, tussentijdse beëindigingsmogelijkheden, de nadere huurprijsvaststelling en de indeplaatsstelling. Tot slot wordt de regeling inzake de overige gebouwde onroerende zaken zoals bedoeld in art. 7:230a BW nader belicht. Het geheel is afgesloten met een uitgebreid jurisprudentie-, literatuur- en trefwoordenregister. Over de auteur: Mr. J.A. Kinderman studeerde Bedrijfskunde, Vastgoedkunde en Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna is hij aan de Open Universiteit Nederland gepromoveerd op een onderzoek naar het huurrecht van bedrijfsruimten. Hij is thans verbonden aan diverse onderwijsinstellingen en is daarnaast werkzaam als zelfstandig vastgoedjurist.

0 | 0