Index vervoer gevaarlijke stoffen 2021
Index vervoer gevaarlijke stoffen 2021
Index vervoer gevaarlijke stoffen 2021
Index vervoer gevaarlijke stoffen 2021
Nederlands
684

In deze Index zijn praktische stoffenlijsten opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en binnenwateren. De Index is onder meer een betrouwbare gids bij het vinden van de juiste benamingen en gegevens van een stof, het invullen of controleren van vervoersdocumenten, en de classificatie van gevaarlijke stoffen en voorwerpen. Index vervoer gevaarlijke stoffen bestaat uit twee delen en de bijlagen A en B, voorzien van een uitgebreide inleiding: Numerieke stoffenlijst, waarin de stoffen zijn gerangschikt op UN-nummer, als hulpmiddel bij o.a. het invullen of controleren van het vervoersdocument Alfabetische stoffenlijst, met daarin o.a. de indeling van organische peroxiden, zelf ontledende stoffen, milieugevaarlijke stoffen, pesticiden en de benamingen in het Duits, Engels en Frans. bijlage A: de Numerieke lijst van stoffen met Hoog Gevarenpotentieel op volgorde van het UN-nummer ten behoeve van de beveiligingsvoorschriften voor het vervoer. bijlage B: de Alfabetische lijst van stoffen met Hoog Gevarenpotentieel ten behoeve van de beveiligingsvoorschriften voor het vervoer. De combinatie van de stoffenlijsten vormt een uniek en handig hulpmiddel voor gebruik in de dagelijkse praktijk van alle betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze editie is bijgewerkt met de meest recente wijzigingen in het ADN, ADR en RID 2017.

0 | 0

  • : 9789012407465
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 684
  • : november 2021
  • : 1737
  • : 298 x 210 x 36 mm.