Lijden
Nederlands
160
24.95

2 - 3 Werkdagen

Lang voordat de rooms-katholieke kerk de kruisweg formaliseerde in veertien staties spiegelden mensen hun eigen lijden al in dit aloude beeldverhaal van de lijdensweg van Jezus. Ofschoon al meerdere decennia sprake is van een gestage ontkerkelijking blijven de kruisweg en het laatste avondmaal onverminderd hun zeggingskracht behouden. David Bowie, Salvador Dalí, Barnett Newman, Dan Flavin, Andy Warhol, Jorge Luis Borges, Peter Howson, Damien Hirst en Sophie Calle behoren tot de vele kunstenaars, componisten, zangers, filmmakers, schrijvers en dichters die zich hierdoor hebben laten inspireren. Dit boek laat zien hoe verrassend creatief en krachtig dit thema is verwerkt in allerlei moderne kunstwerken. Na een beknopte beschrijving van de geschiedenis van de kruisweg, verbindt dit boek een aantal van de meest aansprekende voorbeelden in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Zowel de kruisweg als het laatste avondmaal worden gekoppeld aan eigentijdse ontwikkelingen en persoonlijk lijden van de makers. Het boek vereist geen voorkennis of affiniteit met religie, maar zal verschillende groepen inspireren om nieuwe perspectieven op het lijden te ontdekken.

0 | 0