Multisysteem therapie
41.00

1 - 2 Weken

Multisysteemtherapie (MST) is een intensief behandelprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die op het punt staan om uit huis geplaatst te worden of dat al zijn. MST kent een uitgebreid wetenschappelijke onderbouwing en heeft een gedegen kwaliteitssysteem. Het is daarmee een van de meest duidelijke evidence-based behandelprogrammas in de Jeugdzorg.

Sinds de start van dit behandelprogramma ruim 20 jaar geleden in Amerika, heeft het een grote vlucht genomen. Het is verspreid over meer dan 30 Amerikaanse staten en in meer dan 10 landen. In Nederland zijn er, sedert de start van de eerste teams in 2004, aan het begin van 2010 bijna 25 teams over Nederland verspreid.

In 2009 verscheen de tweede editie van het Engelstalige handboek: Multisystemic Therapy For Antisocial Behavior In Children And Adolescents van Scott Henggeler. Vanwege de belangstelling voor het MST programma in Nederland is dit handboek nu vertaald door medewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut en MST-Nederland.
Indien u contact wenst over het MST-programma in Nederland, gebruik dan de 'Email de auteur'-button rechts.

Dit Nederlandstalige handboek beschrijft de negen principes van MST, het behandelingsverloop en technieken om MST als programma uit te voeren. Er worden strategieën beschreven om achtergronden van het probleemgedrag van de jongeren inzichtelijk te maken en om gezinnen te betrekken en te motiveren voor het uitvoeren van interventies. Centraal daarbij staat hoe het functioneren van het gezin verbeterd kan worden, hoe de sociale steun rond een gezin vergroot kan worden, hoe een jongere beter op school of in het werk kan presteren en hoe de relaties met vrienden verbeterd kan worden. Het handboek kent veel voorbeelden en is meer praktisch geschreven dan de eerste uitgave. Nieuw is de beschrijving van interventies om drugsgebruik tegen te gaan, de uitgebreide aandacht voor veiligheidsaspecten, een beschrijving van de varianten van MST voor andere doelgroepen en een overzicht van het hele kwaliteitssysteem. Ook het hoofdstuk over de onderzoeksbevindingen is geheel geactualiseerd.

0 | 0