Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal
Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal
Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal
Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal
41.95

3 - 5 Werkdagen

Nieuwe Praktische Wenken bij de studie van de Franse taal beweegt zich op het grensgebied tussen vocabulaire en syntaxis. Dit boek is bestemd voor studenten van universiteit, HBO en vertaalopleidingen, maar ook voor hen die zich na het voortgezet onderwijs verder willen bekwamen in de beheersing van het Frans.
Een goede kennis van vocabulaire en syntaxis biedt geen garantie dat men gangbare woordcombinaties, waarvoor in het Frans geen rechtstreeks equivalent bestaat, in deze taal ook adequaat kan weergeven. Nieuwe Praktische Wenken besteedt dan ook uitgebreid aandacht aan het juiste gebruik van woorden in hun context en aan de structuurverschillen tussen het Nederlands en het Frans. Zo leiden bijvoorbeeld veel voorkomende werkwoorden met hun bepalingen, de vertaling van Nederlandse bijwoorden en het gebruik van voorzetsels vaak tot problemen.
Nieuwe Praktische Wenken is contrastief van opzet. De lexicale rubrieken zijn gepresenteerd in alfabetische volgorde. De lijsten in de Appendices bevatten woorden met voor Nederlanders specifieke problemen. In de Observations grammaticales worden veel voorkomende struikelblokken besproken.
Deze volledig herziene uitgave bevat een groot aantal oefeningen behorend bij de leerstof en is opgedeeld in 38 leerblokken.
Een sleutel bij deze oefeningen biedt studenten de mogelijkheid voor zelfstudie en is te vinden op de website: www.boekenservice.nl/npw

0 | 0