Ontwikkelingspsychologie voor het basisonderwijs
44.75

2 - 3 Werkdagen

Ontwikkelingspsychologie voor het basisonderwijs selecteert met de grootste zorg de belangrijkste ontwikkelingsdomeinen en ontwikkelingstheorieën relevant voor de basisschool (kleuter- en lager onderwijs). Door de vele voorbeelden uit het dagelijkse schoolgebeuren gegrepen, de talrijke observatietips en de tips voor de leerkracht is dit boek heel toegankelijk en zie je als lezer duidelijk de verbanden met de praktijk van de basisschool. Op die manier biedt het boek leerkrachten (al dan niet in opleiding) diverse mogelijkheden om het gedrag van kinderen gerichter te observeren en de beginsituatie van klas en leerling beter te bepalen. Dankzij een grondiger kennis van de ontwikkeling van kinderen (met bijbehorende problemen) kunnen leerkrachten een betere didactiek uittekenen en lesdoelen gerichter formuleren. De opbouw van het boek gebeurde in thema’s (ontwikkelingslijnen per onderwerp) omdat het onderwijs vaak thematisch naar kinderen kijkt. Enkele voorbeelden: de ontwikkeling van lichamelijke functies en gezondheid, de ontwikkeling van het brein en breindidactiek, de ontwikkeling van de intelligentie en presteren op school, de ontwikkeling van het psychisch functioneren en welbevinden op school, ... Elk hoofdstuk biedt de lezer concrete leerdoelen, opdrachten, samenvattingen en kernwoorden om de inhouden beter te kunnen verwerken. Op die manier is het ook mogelijk om op zelfstandige basis de inhouden van het boek door te nemen (bijvoorbeeld voor studenten afstandsonderwijs). Daarnaast is het boek verrijkt met tal van videofragmenten, oefeningen en toepassingen op het digitale leerplatform Sofia.

0 | 0