Orde en wanorde
15.00

1 - 2 Weken

Orde en wanorde zijn subjectief en fluïde, laat dit nummer van Holland zien. Marco Mostert belicht de wijze waarop de abt van Egmond medio 13de eeuw zijn positie in de rechtsorde van West-Friesland veiligstelde. Beatrice de Graaf kijkt naar de manieren waarop de Nederlandse staat in de 19de eeuw haar greep op de binnenlandse veiligheid vergrootte. Geert Meershoek behandelt de moeizame aanpassing van de Nederlandse politie aan de veranderende culturele verhoudingen tijden de jaren '70 en '80 van de twintigste eeuw. Het nummer bevat ook een beeldessay over politionele ordehandhaving in de Hollandse geschiedenis.

0 | 0