Organisaties veranderen met programmas
Organisaties veranderen met programmas
Organisaties veranderen met programmas
Organisaties veranderen met programmas
42.35

Tijdelijk niet voorradig

- Dit boek richt zich primair op twee doelgroepen: verandermanagers en programmamanagers. - Grotere veranderingsopgaven vragen vrijwel altijd om een programmatische aanpak. In dit boek wordt dit thema vanuit verschillende kanten belicht. - De aanpak d.m.v. programma's is door de auteurs op basis van eigen onderzoek, praktijkervaringen en bestudering van methoden in kaart gebracht; dit resulteert in een systematische opzet voor het realiseren van de beoogde veranderingen. - De auteurs slaan met dit boek een brug tussen vakgebieden die nu nog op zichzelf staan: procesmanagement, verandermanagement, programmamanagement en projectmanagement. - Doorlezen van dit boek biedt de handvatten om deze verschillende 'bloedgroepen' beter te kunnen plaatsen in het totaalbeeld van een verandering. Dit is een krachtig hulpmiddel bij het maken van de beste keuze welke interventies het best ingezet kunnen worden bij een verandertraject. Grotere veranderingsopgaven vragen vrijwel altijd om een programmatische aanpak. In dit boek wordt dit thema vanuit verschillende kanten belicht. De auteurs zijn erin geslaagd om het thema op een zodanige manier in beeld te brengen, dat alle betrokkenen bij een programmatische aanpak met dit boek hun voordeel kunnen doen. Zij brengen het thema vanuit onderzoek, praktijk en methode in kaart en leveren een systematische opzet voor het realiseren van de beoogde veranderingen. Natuurlijk biedt deze tekst geen garanties voor geslaagde programmatische veranderingen. Uiteindelijk hangt alles af van verstandige toepassing. Echter, ieder die met verstand te werk gaat, kan veel voordeel hebben van de wijze waarop de auteurs de materie in dit boek toegankelijk hebben gemaakt. De auteurs zijn erin geslaagd een brug te slaan tussen vakgebieden die nu nog op zichzelf staan: procesmanagement, verandermanagement, programmamanagement en projectmanagement. Als manager kunt u na het lezen van dit boek beter deze verschillende 'bloedgroepen' plaatsen in het totaalbeeld van een verandering. U bent tevens in staat om een betere keuze te maken over welke interventies u het best in kunt zetten voor uw verandertraject. Inhoud Na een korte schets van de ontwikkelingen in maatschappij en organisaties en hun weerslag op het individu wordt een tour d'horizon gegeven van de verschillende mogelijke aanpakken van veranderingen: verandermanagement, programmamanagement en procesmanagement. Vervolgens komen de resultaten van het onderzoek aan bod en worden aanpakken en hun resultaten vergeleken. Naast de resultaten zijn ook een aantal case studies opgenomen die het geheel aanzienlijk minder abstract maken.

0 | 0