Ovidius, een onsterfelijke dichter
Ovidius, een onsterfelijke dichter
Ovidius, een onsterfelijke dichter
Ovidius, een onsterfelijke dichter
7.50

2 - 3 Werkdagen

Ovidius, een onsterfelijke dichter is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Latijn in het jaar 2019. De teksten die gelezen moeten worden zijn enkele verhalen uit de Metamorphoses (Apollo en Daphne, Actaeon, Philemon en Baucis), de zogenoemde autobiografie uit de Tristia (IV, 10) en de brieven van Paris en Helena uit de Heroides. Er ligt geen thema aan de teksten ten grondslag.

In het leerlingenboek zijn alle vertrouwde onderdelen te vinden:
- De voorgeschreven Latijnse teksten uit bovengenoemde werken van Ovidius en de voorgeschreven passages in vertaling.
- Inleiding over Ovidius, zijn leven en werk;
- Inleiding over het genre epos en in het bijzonder over de Metamorphoses;
- Inleiding over het politieke, culturele en religieuze klimaat;
- Inleiding over de relatie tussen Augustus en Ovidius;
- Inleiding over het voortleven van Ovidius;
- Een uitgebreide annotatie bij de Latijnse teksten, die direct onder of naast de Latijnse teksten is geplaatst. Hierbij is in principe uitgegaan van de basiswoordenlijst 1 van Vox. De woorden die niet zijn opgegeven, staan in de woordenlijst achterin het boek;
- Veel vragen en opdrachten bij de Latijnse teksten en de teksten in vertaling. Ook zijn er algemene afsluitende vragen bij het pensum toegevoegd;
- Opdrachten in het kader van het vergelijken van de Latijnse tekst met bestaande vertalingen;
- Lijst van leerwoorden die op basis van het pensum is samengesteld;
- Een overzicht van de CvTE-stijlmiddelen en verteltechniek met voorbeelden uit het pensum;
- Onthoudblokken waarin de grammatica wordt herhaald;
- Tien proefvertalingen;
- Uitgebreide literatuurlijst met betrekking op Ovidius;
- De tekst van de syllabus;
- Alfabetische woordenlijst.

0 | 0