Pensioen 2025
Pensioen 2025
Pensioen 2025
Pensioen 2025
105.00

Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

De herziening van het pensioenstelsel is de grootste wijziging van de pensioenwetgeving sinds 1950 (de totstandkoming van de Pensioen- en spaarfondsenwet). Sociale partners en pensioenuitvoerders, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen, moeten zich voorbereiden op het nieuwe juridisch en fiscaal regime. Dat vereist een wijziging van nagenoeg alle (collectieve) arbeidsovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten en pensioenreglementen, waarbij keuzes gemaakt moeten worden over de transitie en de invulling van het nieuwe contract. Pensioen 2025 helpt professionals om het Pensioenakkoord 2019 en de uitwerking in het wetsvoorstel te begrijpen. De bundel bevat een verzameling van opstellen die het nieuwe pensioenstelsel op heldere wijze belichten. Vanuit vele invalshoeken krijg je als lezer een beeld van de beweegredenen van de sociale partners en de regering om tot het Pensioenakkoord 2019 te komen en dit uit te werken in het aanhangige wetsvoorstel. Wie de ratio begrijpt van bepaalde keuzes is in staat om zich het nieuwe stelsel eigen te maken en ermee te werken. Dit maakt de titel van grote waarde voor bijvoorbeeld pensioendeskundigen, advocaten en bedrijfsjuristen. Onlangs is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) bij de Tweede Kamer ingediend. Iedereen die beroepshalve betrokken is bij pensioenen, krijgt te maken met de Wtp. Deze actuele titel is voor hen samengesteld en stelt de lezer in staat de achtergronden van de Wtp te begrijpen. Pensioen 2025 is van grote waarde voor personeels- en pensioendeskundigen, advocaten, bedrijfsjuristen en anderen die advies geven over pensioenen.

0 | 0