Pensioenregelingen
33.60

1 - 2 Weken

Er is een toenemende belangstelling voor pensioen. Niet in
het minst omdat pensioen minder zeker bleek te zijn dan
altijd was gedacht. De toegenomen levensverwachting stuwt
de pensioenkosten op. Voorts heeft de financiële crisis zijn
sporen nagelaten en geleid tot aangescherpte wet- en
regelgeving en een inperking van het fiscale kader.
In dit boek wordt aan de hand van tal van voorbeelden
uitgebreid ingegaan op de juridische en fiscale aspecten van
pensioen. Het boek is vooral bedoeld als praktisch
naslagwerk op het terrein van pensioen.
Dit is de vijfde druk van het boek Pensioenregelingen dat voor
het eerst verscheen in het voorjaar van 2002. Het boek wordt
zeer gewaardeerd. De talloze ontwikkelingen van de laatste
jaren maakten na een derde en vierde ook een vijfde
noodzakelijk. Het boekje is hierdoor uiterst actueel en
volledig.
Emilie Schols-Van Oppen en Natasja Winter zijn allround
pensioenspecialisten en werkzaam als consultant op
pensioengebied. Emilie Schols als directeur/eigenaar van
Schols & de Lange (www.scholsdelange.nl) en Natasja Winter
als partner van Kuijkhoven & Winter Pension Solutions
(www.kwps.nl).

0 | 0