Pensioenwetgeving 2023
Pensioenwetgeving 2023
Pensioenwetgeving 2023
Pensioenwetgeving 2023

Deze publicatie biedt dé verzameling van pensioenregelgeving. Het werk verzamelt, ordent en ontsluit de wet- en regelgeving omtrent pensioenen naar de stand van 1 januari 2023. Zo krijg je houvast in de actuele wet- en regelgeving op het gebied van pensioen. Een uitstekend naslagwerk voor zowel studie als praktijk. De 2023-editie van Pensioenwetgeving levert een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen naar de stand van 1 januari 2023. Ook is de tekst van het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen en ontwerpen van hierbij horende uitvoeringsbesluiten opgenomen. Doordat de regels over pensioenen zijn verspreid over tal van bronnen, is het niet altijd gemakkelijk de actuele stand van zaken te overzien. Deze bundel brengt overzicht in deze uiteenlopende informatiebronnen en biedt hiermee een noodzakelijk houvast voor iedereen die voor studie of in de beroepspraktijk met het pensioenrecht in aanraking komt. Wetgeving pensioen De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Uiteraard zijn ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten opgenomen. Nieuw opgenomen in deze druk is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Pensioenwetgeving gaat verder dan de centrale pensioenwetten. Zo staat de uitgave ook stil bij civiele wetgeving die bepalingen bevatten die voor pensioen relevant zijn. Deze vinden hun oorsprong in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de ondernemingsraden, in het gelijkebehandelingsrecht, in de socialezekerheidswetgeving, in het Europees recht en - uiteraard - het fiscale recht, alsook in een aantal beleidsregels van de toezichthouders AFM en DNB. Tenslotte is een overzicht van alle fiscale wetsbepalingen waarin pensioenen worden behandeld in een apart deel aan het slot opgenomen. Pensioenwetgeving 2023 Deze vernieuwde editie van Pensioenwetgeving geeft de op 1 januari 2023 weer geldende wetgeving. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, vind je daarnaast teksten van de belangrijkste wetsvoorstellen, daar waar deze voor een goed begrip van de wetgeving van belang worden geacht. In dit kader is het westvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen in de bundel opgenomen. Zo is de uitgave ook in de loop van het jaar zo actueel mogelijk.

0 | 0

  • : 9789013171273
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : februari 2023
  • : 1722
  • : 240 x 158 x 46 mm.