Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming
69.00

3 - 5 Werkdagen

Deze publicatie geeft een breed overzicht van actuele knelpunten voor sociaalrechtelijke bescherming als gevolg van platformisering/algoritmisering van werk. De titel geeft inzicht in actuele discussies en gaat in op vragen en uitdagingen die de voortschrijdende digitalisering en datarevolutie meebrengen voor de rechtspositie en bescherming van werkenden en hun sociale zekerheid. Dit is de eerste Nederlandstalige boekpublicatie voor de juridische markt omtrent de impact van online werkplatforms en algoritmes op de werk- en inkomensbescherming van (platform)werkenden. Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming belicht, vanuit breed juridisch perspectief, welke gevolgen #Werk 4.0# heeft voor de sociale bescherming van werkenden en wat dit betekent voor het sociale recht en beleid in de nabije toekomst. De titel biedt waardevolle informatie en inzichten voor zowel juristen werkzaam in de rechtspraktijk als bij de overheid en andere beleidsvormende of beleidsbeïnvloedende organisaties, waaronder vakbonden, werkgeversorganisaties etc. Zeker gezien de opkomst van nieuwe flex-werkvormen, gekenmerkt door het (thuis)werken via online platforms, algoritmes en verzelfstandiging van werk. In deze uitgave, mogelijk gemaakt door Instituut Gak, worden actuele discussies en beleid- en rechtsontwikkeling over platformarbeid en algoritmisering van werkprocessen besproken, zoals: jurisprudentie over kwalificatie van platformwerkers (o.a. Deliveroo): werknemer of zzp-er? arbeidsrechtelijke problematiek rond #banenstapelaars# (hybride werkenden) socialezekerheid bij platformwerk (naar arbeidsvormneutrale socialezekerheid?) privaatrechtelijke (on)mogelijkheden om sociale bescherming te bieden voor platformwerkers mededingingsrecht als obstakels of kans voor collectief onderhandelen voor of door zzp#ers het gebruik van algoritmes bij de arbeid en in sollicitatieprocedures risico#s en kansen van plaatsonafhankelijk online (platform)werken Daarnaast wordt ingegaan op arbeidsrechtelijke, socialezekerheidsrechtelijke, privaatrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van platformwerk en algoritmisering. Vertrekpunt daarbij is het Nederlandse recht, maar ook Europees- en internationaalrechtelijke aspecten komen aan bod. Tevens is de sociale problematiek waarmee digitale transformatie van werk gepaard gaat in historisch perspectief geplaatst. Dit maakt Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming onmisbaar voor iedereen die zich beleidsmatig, vakmatig of wetenschappelijk bezighoudt met de gevolgen voor de sociale bescherming van werkenden van platformisering en algoritmisering. De titel is tevens interessant voor praktijkjuristen, beleidsmakers en andere #stakeholders#. Ook voor studenten en medewerkers in het wetenschappelijk onderwijs vormt de uitgave een belangrijke bron van informatie.

0 | 0