Plots stond het Leidse leven stil
Plots stond het Leidse leven stil
Plots stond het Leidse leven stil
Plots stond het Leidse leven stil
Nederlands
200
20.00

2 - 3 Werkdagen

Ruim 25 interviews met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het Leids academisch leven geven een indrukwekkend beeld van een van de meest ingrijpende crises die de Universiteit van Leiden in haar bijna 450-jarig bestaan heeft gekend. De mondkapjesplicht, de avondklok en online onderwijs waren ongekende maatregelen voor de huidige generaties. Ze zorgden voor een totaal ontwrichte aca demische samenleving die zichzelf opnieuw uit moest vinden.
Plots stond het Leidse leven stil toont de veerkracht van universiteit, bestuur, medewerkers en studenten in een tijd waarin je met (nauwe lijks) 50% van de kennis 100% van de besluiten moest nemen en waarin het belang van de wetenschap doorslaggevend bleek voor de oplossing van de crisis. Maar ook de vreemde start voor eerstejaars en buitenlandse studenten, de online borrel- en verenigingsrituelen, de quarantainecultuur in studentenhuizen en de meeste bizarre intro ductieweken ooit passeren de revue. En dus de vraag: wat betekent corona voor de toekomst van de universiteit?
Een documentatie van de vele details en implicaties van het turbu lente coronatijdperk, voordat we ze vergeten.

‘Af en toe zet een crisis een grote gedragsverandering in. Mensen roepen dan dat ze terug willen naar hoe het voor de crisis was. Maar weet je, ze gaan nooit helemaal terug’
Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie

‘Wat ik heb geleerd, deze crisis, is dat het vertrouwen in de wetenschap veel minder diep zit dan ik had gehoopt’
Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist de Volkskrant

0 | 0