Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
57.55

2 - 3 Werkdagen

Dit boek behandelt het procesrecht dat relevant is voor de arbeidsrechtjurist. Sinds invoering van de
Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is niet alleen het Nederlands ontslagrecht ingrijpend veranderd, maar ook het bijbehorende procesrecht en de procesmogelijkheden voor partijen. Met dit boek bent u volledig op de hoogte van de regels van het procesrecht, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Dit boek is bedoeld voor juristen die arbeidsrechtelijke procedures voeren of daarmee te maken hebben.

De rechtspraak sinds invoering van de WWZ is in deze tweede druk verwerkt, inclusief de eerste beschikkingen van de Hoge Raad. De auteurs geven ieder vanuit hun eigen gezichtsveld, te weten advocatuur en rechterlijke macht, praktische tips voor het voeren van procedures onder de WWZ, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Dit boek bestaat uit 3 delen:
* Deel A: samenvatting van de algemene regels omtrent de verzoekschriftprocedure en de specifieke WWZ-regels zoals opgenomen in de artikelen 7:686a en 7:683 BW.
* Deel B: vijf scenario's die concreet laten zien hoe het nieuwe arbeidsprocesrecht thans toegepast wordt, mede aan de hand van de recente rechtspraak.
* Deel C: de meest relevante wetsartikelen voor het arbeidsprocesrecht: Boek 7, Titel 10, BW inclusief de WWZ, een uittreksel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de recente aanbevelingen van het LOVCK&T over schikkingen ter zitting en pro forma ontbinding alsmede de
proceskostenveroordeling in WWZ-zaken.

0 | 0