Praktisch burgerlijk procesrecht
64.95

3 - 5 Werkdagen

Met Praktisch Burgerlijk Procesrecht legt een gedegen basis voor de privaatrechtelijke procespraktijk. Het boek heeft een buitengewoon praktische opzet: de tekst en ondersteunende voorbeelden, intermezzo’s, artikelen en figuren maken de theorie van het burgerlijk procesrecht begrijpelijk en toegankelijk. Door de gekozen opzet wordt duidelijk op welke manier de theorie in de praktijk wordt toegepast. Gedurende enkele jaren heeft het burgerlijk procesrecht een aantal ingrijpende wijzigingen in het kader van de modernisering van de rechtspraak doorgemaakt. Deze vijfde druk van Praktisch Burgerlijk Procesrecht is gericht op het procesrecht zoals dit in de dagelijkse praktijk wordt uitgeoefend en gaat uit van geldende wet- en regelgeving. - Legt een gedegen basis voor de privaatrechtelijke procespraktijk; - met herkenbare casuïstiek, afgestemd op de doelgroep; - buitengewoon praktische opzet. Bij dit studieboek hoort een rijke digitale leeromgeving die te vinden is op www.praktischburgelijkprocesrecht.noordhoff.nl Doelgroep HBO-rechten (propedeuse en hoofdfase), Management, Economie en Recht (MER), Fiscaal Recht en Economie (propedeuse en hoofdfase). De auteurs Prof. mr. dr. Charlotte Phillips was jarenlang docent Recht aan Hogeschool van Amsterdam. Tegenwoordig werkt zij als fulltime rechter. Zij is auteur van diverse studieboeken voor het hoger juridisch onderwijs en van nascholingsliteratuur voor advocaten. Mr. J.P.H. (Joep) Timmermans is advocaat in civiele en strafzaken. Hij was meerdere jaren als docent privaat- en strafrecht verbonden aan Juridische Hogeschool Avans Fontys te Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Mr. N.H.P.G. (Nicolle) Sommers is voormalig advocaat in civiele zaken. Ze is werkzaam als docent aan Juridische Hogeschool Avans Fontys te Tilburg en ’s-Hertogenbosch en werkt als jurist bij diverse klachten- en geschilleninstanties. Momenteel is ze officier van justitie.

0 | 0