Productverantwoordelijkheid in de levensmiddelenketen
77.18

1 - 2 Weken

Levensmiddelenproducenten zijn verantwoordelijk voor
het op de markt brengen van veilige levensmiddelen
en producten. Is dat niet het geval dan is de producent
verplicht actie te ondernemen.
Is een levensmiddel gebrekkig of onveilig, dan moet de
consument worden gewaarschuwd of het levensmiddel
worden teruggeroepen ('recall'). Gebeurt dit niet tijdig
dan loopt de producent het risico aansprakelijk te zijn
voor opgetreden schade. Het is dus in het belang van
de producent om veilige levensmiddelen op de markt te
brengen. Ook heeft de producent een verantwoordelijkheid
voor de door hem gebruikte verpakkingen betreffende
het terugdringen van de milieueffecten.
De verantwoordelijkheid begint al bij het ontwikkelen
van levensmiddelen en producten en blijft bestaan
tijdens én na de productiefase: eenmaal op de markt
gebracht is de producent verplicht het gebruik van het
product te blijven volgen. Over al deze fasen bevat dit
boek uitgebreide informatie.
Soms gaat het echter, ondanks alle zorgvuldigheid,
toch mis. Onveilige levensmiddelen hebben geleid tot
schade. Wat zijn de consequenties?
Dit boek zet ze op een rij.
Productverantwoordelijkheid in de levensmiddelenketen
richt zich in de eerste plaats op levensmiddelenproducenten.
Maar ook juristen, advocaten, docenten, consumenten,
studenten en geïnteresseerden in productverantwoordelijkheid,
-veiligheid en -aansprakelijkheid
zullen er veel nuttige informatie in aantreffen.

0 | 0

  • : Heereluurt Heeres
  • : Sdu B.V.
  • ISBN : 9789012396189
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 238
  • : augustus 2015
  • : 336
  • : 215 x 149 x 15 mm.
  • : Praktijkgidsen waar&wet