Radicale remissie
Radicale remissie
Radicale remissie
Radicale remissie
23.50

2 - 3 Werkdagen

Het boek over Radicale Remissie beschrijft onderzoeken en mensen die
middels negen speerpunten een radicale remissie van hun kanker teweeg hebben gebracht.
Na een wereldwijd onderzoek naar meer dan duizend gevallen
van radicale remissie - mensen die na een diagnose van een
ernstige of zelfs terminale kanker volledig genezen zijn - geeft
dr. Kelly Turner, psychotherapeut en onderzoeker gespecialiseerd
in de integratieve oncologie, in dit boek de resultaten van
dit onderzoek.
Het eindresultaat van dit onderzoek bevat de verbazingwekkende inzichten van de
negen speerpunten, die dr. Turner bij nagenoeg iedere overlevende met een radicale
remissie, die ze heeft bestudeerd, heeft aangetroffen en een uitleg van hoe de lezer
deze leefregels zelf kan toepassen.
Radicale-remissie-overlevers vertellen hun verhaal, waarbij actiepunten aan het
einde van ieder hoofdstuk de lezer op weg helpen. Dit boek opent onze ogen voor
wat mogelijk is op het gebied van blijvende genezing, van radicale remissie.

Dit boek is een must voor:
* Mensen met kanker die met reguliere zorg behandeld worden (chemotherapie,
operatie en/of bestraling).
* Mensen met kanker die na de reguliere zorg naar huis zijn gestuurd om te sterven.
* Mensen met kanker die van reguliere zorg afzien.
* Mensen met kanker die in remissie zijn en willen voorkomen dat de kanker terugkomt.
* Mensen zonder kanker die willen voorkomen dat ze kanker krijgen.
Dit boek toont aan dat het mogelijk is om zelf voor een 'spontane genezing', een
radicale remissie, te zorgen en je kanker te laten verdwijnen en te voorkomen dat die
terugkomt, of te voorkomen dat je überhaupt kanker krijgt.

"Ik hoop dat kankerpatiënten en hun dierbaren door dit boek met ware verhalen over
genezingen worden geïnspireerd, net zoals ik geïnspireerd raakte toen ik mijn eerste
geval van radicale remissie ontdekte. Ik hoop dat ze, door het feit dat sommige mensen
tegen alle verwachtingen in wél van kanker herstellen, bemoedigd worden."
Dr. Kelly A. Turner

5 | 0