Rechtspersoon, vennootschap en onderneming
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming
48.00

3 - 5 Werkdagen

Dit handboek geeft op heldere wijze inzicht in het ondernemingsrecht en aanverwante rechtsgebieden, inclusief praktische voorbeelden. De opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op diverse onderdelen met elkaar te vergelijken. Hierdoor krijg je als lezer snel inzicht in de grotere verbanden binnen het rechtsgebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken. Rechtspersoon, vennootschap en onderneming geeft op een heldere wijze uitleg over het ondernemingsrecht en aanverwante rechtsgebieden, inclusief praktische voorbeelden. In het inleidende hoofdstuk komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de orde. Ook worden enkele bijzondere regelingen, zoals de Handelsregisterwet, de Wet op de ondernemingsraden en de concernbegrippen besproken. In de daaropvolgende hoofdstukken worden belangrijke onderwerpen aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen behandeld. Het betreft de centrale onderdelen van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, zoals: oprichting en doeloverschrijding organisatierecht besluitvorming en vertegenwoordiging zorgvuldig vermogensbeheer De gekozen opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op uiteenlopende onderdelen met elkaar te vergelijken, waardoor je als lezer inzicht krijgt in de grotere verbanden binnen het rechtsgebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Deze 6e druk is een geheel geactualiseerde bewerking, waarin de wetswijzigingen, de jurisprudentie en de literatuur van de afgelopen drie jaar zijn verwerkt. De tekst en opzet is bovendien op diverse punten verduidelijkt en nader uitgewerkt. Rechtspersoon, vennootschap en onderneming is bedoeld voor studenten en docenten en wordt voorgeschreven bij diverse universiteiten.

0 | 0