Rechtspraak internationale kinderontvoering
Rechtspraak internationale kinderontvoering
Rechtspraak internationale kinderontvoering
Rechtspraak internationale kinderontvoering
49.50

2 - 3 Werkdagen

Deze uitgave biedt een overzicht van de belangrijkste rechtspraak met betrekking tot internationale kinderontvoering op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 en de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering. Niet eerder is de rechtspraak over internationale kinderontvoering zo bij elkaar gebracht. In deze unieke bundel is de belangrijkste rechtspraak met betrekking tot internationale kinderontvoering op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 en de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering samengebracht. Alle relevante uitspraken van de Hoge Raad, richtinggevende conclusies van de Advocaat-Generaal, evenals een selectie van de uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof Den Haag zijn in deze titel opgenomen. Zo kan in één oogopslag de stand van de rechtspraak op het gebied van internationale kinderontvoering ontwaard worden. Internationale kinderontvoering is dan ook cruciaal voor wie zich in het werk bezighoudt met internationale kinderontvoering. Rechtspraak internationale kinderontvoering Met dit belangrijke overzicht sluiten de samenstellers prof. mr. F. Ibili, mr. L.A.J. Brouwer en mr. A.J. Nederveen (beiden werkzaam in het gerechtshof Den Haag) naadloos aan bij het eerder verschenen Internationale kinderontvoering, Serie Recht <(>&<)> Praktijk, nr. PFR6, Wolters Kluwer 2019. De materie en de daarbij behorende rechtspraak die daarin worden behandeld, worden in deze nieuwe publicatie uitgediept en van een toelichting voorzien. Het resultaat is een bijzonder werk, dat de internationale kinderontvoeringrechtspraak op een nog niet eerder vertoonde wijze bij elkaar brengt. Internationale kinderontvoering is, met andere woorden, onmisbaar voor rechters, advocaten, medewerkers van Raad voor de kinderbescherming, jeugdbeschermingsinstanties en Nederlandse ambassades en consulaten.

0 | 0