Rood's Wet op de ondernemingsraden
Rood's Wet op de ondernemingsraden
Rood's Wet op de ondernemingsraden
Rood's Wet op de ondernemingsraden
204.00

3 - 5 Werkdagen

Dit handboek is een voortzetting van prof. mr. M.G. Rood's losbladige standaardwerk "Wet op de ondernemingsraden". Het boek bevat een artikelsgewijze behandeling van de WOR, opgezet volgens een vast stramien: historie van de wet en aantekeningen per artikel met aandacht voor parlementaire stukken, jurisprudentie en literatuur. De opzet, inhoud en stijl van het oorspronkelijke werk zijn intact gelaten. De uitgave is bewerkt en geactualiseerd naar de huidige stand van de wetgeving en rechtspraak.

0 | 0