Samen beslissen in de zorg
32.50

3 - 5 Werkdagen

Samen beslissen (shared decision making) is in de zorg het adagium. Maar er zijn patiënten met wie de samenwerking niet zo soepel verloopt of moeilijk tot stand komt. Zij roepen discussie en emoties op, zorgen ervoor dat uw spreekuur uitloopt, bezorgen u een klacht en er worden onvoldoende resultaten behaald. Wat kenmerkt deze mensen? En hoe kunnen we toch tot een goede samenwerking met deze mensen komen?

In dit boek brengt de auteur u op korte en krachtige wijze op de hoogte van essentiële en actuele achtergrondkennis die u nodig heeft om deze mensen te begrijpen en beter met hen samen te werken. De focus ligt op volwassenen met uitgesproken persoonlijkheidskenmerken en interpersoonlijke kwetsbaarheid. Specifieke aandacht gaat uit naar borderlinepathologie. Omdat dit veel voorkomt, maar vooral omdat als u deze problematiek begrijpt en kunt hanteren, u mensen in het algemeen beter begrijpt en beter met hen kunt samenwerken. Hierbij komen zowel het aandeel van de patiënt als dat van u als professional aan bod.

Dit boek richt zich op professionals in somatische en geestelijke gezondheidszorg, waaronder artsen (huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist), psychologen, praktijkondersteuners en wijkteams.

U krijgt diverse ingrediënten voor een effectievere samenwerking. Uw patiënt voelt zich beter gehoord en gezien. En u krijgt meer werkplezier!

Erwin van Meekeren is psychiater-psychotherapeut. Hij heeft bijzondere aandacht voor persoonlijkheidsproblematiek, vooral voor emotieregulatiestoornissen (borderline). Daarnaast geeft hij voordrachten en trainingen, organiseert hij congressen en publiceert hij regelmatig (meer informatie: www.meek-it.com).

0 | 0