Seks en mindfulness
22.75

2 - 3 Werkdagen

In onze seksualiteit ontvouwen zich tussen opwinding en orgasme allerlei gevoelens, verlangens en behoeften. Ieder mens is in staat deze tijdsspanne genotvol en creatief gestalte te geven - vooropgesteld dat hij zich bewust is van zijn seksuele persoonlijkheid én actuele stemming. In 'Seks en mindfulness' leert u hoe u uw eigen behoeften en die van uw partner kunt waarnemen en ontraadselen om elkaar voldoening te kunnen schenken. Hierbij is aandachtige zorgzaamheid voor zowel je partner als voor jezelf van belang.

Of het er nu 'alleen' om gaat de lichamelijke functionaliteit te verbeteren, of te verhelderen wat ons mentaal verhindert seks genotvoller te beleven of dat we ons met de relatiepatronen willen bezighouden die misschien tussen ons en een meer voldoening gevende seksualiteit staat, of dat we onze seksuele beleving als weg naar een spirituele ervaring willen ontdekken - met al deze verschillende aspecten wordt in dit boek rekening gehouden. Het toont hoe we onze grenzen kunnen verleggen en ons potentieel kunnen ontwikkelen. In deze zin komen ook de zogenoemde 'seksuele functiestoornissen' aan de orde. Deze worden hier niet zozeer als fouten of gebreken beschouwd, maar veeleer als springplank voor de ontwikkeling en verdere ontplooiing van onze seksuele persoonlijkheid. De theorie wordt aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Oefeningen en vragen maken de lezer bewust van de eigen ervaring en instelling en creëren daarmee de mogelijkheid tot verandering.

0 | 0