Spaanse nalatenschappen
Spaanse nalatenschappen
Spaanse nalatenschappen
Spaanse nalatenschappen
20.95

2 - 3 Werkdagen

Compleet aangepast aan de nieuwe Europese Erfrechtverordening + updates 2018-2019 Gillissen, P.L. Erven, testamenten, erf- en schenkbelasting bij nalatenschappen in Spanje; juridische en fiscale aspecten voor Nederlanders, die in Spanje te maken krijgen met nalatenschappen. Europese Erfrechtverordening, Europese Verklaring van erfrecht P.L. Gillissen - Voerendaal Guide Lines Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begripsverandering Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari 2003 Nederlandse erfrechtsituatie na 1 januari 2003 Afwijken van de wettelijke regels van erfrecht door het opmaken van een testament Legitieme portie Opmaken en wijzigen van een testament Defiscalisering van vorderingen 3. Nederlands of Spaans erfrecht ? ; een Nederlands of Spaans testament ? Inleiding Internationaal privaatrecht Europees internationaal privaatrecht (Europese erfechtverordening) Nalatenschappen opengevallen voor 17 augustus 2015 Nalatenschappen opengevallen na 17 augustus 2015 Een testament naar Nederlands of Spaans recht ? Verschillende soorten langstlevende testamenten in Nederland Vruchtgebruik testament Ouderlijke boedelverdeling / wettelijke verdeling Langstlevende enig erfgenaam Langstlevende enig erfgenaam met tweetrapsmaking Wie erft als er geen testament is ? Het wettelijk erfecht Een huis in Spanje Verschil gewone verblijfplaats en plaats waar u woont Spaanse testamentsvormen Een open testament (testamento abierto) Geheime testamenten (testamento cerrado) Clausule van snelle successie Herzien, herroepen of wijzigen van het testament Spaans testamentenregister 4. De Europese Erfrechtverordening (=EEV) Inleiding Welke landen zijn aangesloten bij de EEV Wat regelt de EEV ? Universele werking Gewone verblijfplaats Rechtskeuze Geen rechtskeuze meer mogelijk voor het recht van het woonland Het recht dat geldt t.a.v. van de afwikkeling van de nalatenschap Rechtskeuze in een testament of andere akte Erkenning rechtskeuze Overgangsrecht Internationale rechtsmacht bij geschillen over nalatenschappen Regels voor erkenning/tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken/authentieke akten op het gebied van erfrecht De Europese Verklaring van Erfrecht Bevoegdheid Wanneer is de Nederlandse rechter/notaris bevoegd ? Gewone verblijfplaats Forumkeuze-overeenkomst De aanvraag van een Europese erfrechtverklaring De Europese verklaring van erfrecht – het document In het buitenland gelegen onroerende zaken Gewaarmerkt afschrift De taal Bewijskracht Welke verplichtingen heeft de notaris in het kader van de afgifte van de Europese verklaring van erfrecht ? Aanvaarden of verwerpen van een grensoverschrijdende nalatenschap Fiscale aspecten van grensoverschrijdende nalatenschappen Voorbeeld Het Nederlandse langstlevende testament & de Spaanse erfbelasting Toepasselijke tarieven en vrijstellingen Het belang van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie Hoe brengt u de rechtskeuze uit ? Wijzigen rechtskeuze Maken van een rechtskeuze zonder dat u daarbij iemand tot erfgenaam benoemt. Rechtskeuze en erfbelasting Erfrecht en huwelijksvermogensrecht Terugkeer naar Nederland en de gevolgen voor uw huwelijksvermogensstelsel 5. Het Spaanse Erfrecht Inleiding Wanneer is het Spaanse erfrecht van toepassing op een Nederlander In Spanje geldt geen langstlevende bescherming Huwelijksgoederenrecht Erfrecht Spaans erfrecht Langstlevende echtgenoot, kinderen en geen testament Langstlevende echtgenoot, kinderen en langstlevende testament Legitieme porties De legitieme portie van kinderen of verdere afstammelingen De legitieme portie van (groot)ouders (bij afwezigheid van kinderen of verdere afstammelingen De legitieme portie van echtgenoten Afwikkeling van het legitieme vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot Stiefoudersituatie Wel of geen Spaans testament ? Afwikkeling van Nederlands testament Een rechtskeuze maken bij een buitenlandse notaris Huwelijksvermogensverdrag bij wonen in Spanje 6. Aankoop Spaans onroerend goed met vruchtgebruik Inleiding Voorbe

0 | 0