Supervisie inzichtelijk
31.50

3 - 5 Werkdagen

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij (aankomende) professionals, individueel of in kleine groepjes, methodisch ingaan op de persoonlijke leervragen die ze hebben ten aanzien van hun werk of stage. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl en het eigen handelen. Voor studenten die een opleiding volgen waarbij het werken met mensen centraal staat, vormt supervisie vaak een verplicht onderdeel van hun studie. ‘Supervisie inzichtelijk’ helpt studenten om supervisie als leertraject te begrijpen. In het boek worden de theorie, methodiek en de manier van werken helder uitgelegd. Daarnaast wordt ingegaan op het belang en de mogelijkheden om de regie te nemen over het eigen supervisietraject. Het boek helpt studenten goed voorbereid en zonder vooroordelen te starten aan supervisie en een praktische strategie te ontwikkelen voor hun persoonlijke leerproces. In deze uitgave wordt onder andere antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat is het verschil tussen supervisie, intervisie en therapie? Hoe schrijf ik een werkinbreng? Wat voor soort vragen kan ik van de supervisor verwachten? Hoe maak ik een goed reflectieverslag? Hoe bereid ik een tussenevaluatie voor? Bij het boek hoort een website met het online boek, opdrachten, tests en verdiepend materiaal. Voor docenten zijn werkvormen te vinden om te gebruiken tijdens de lessen. ‘Supervisie inzichtelijk’ is geschikt voor alle studies die opleiden tot een mensgericht beroep. Jos Kuiper was methodiekdocent en supervisor binnen de opleidingen SPH, Maatschappelijk werk en Pedagogiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Peter Zijsling is als methodiekdocent verbonden aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daarnaast heeft hij een supervisie- en coachingsbureau Weerstandvastig.

0 | 0