SWPBS en sociale veiligheid in het speciaal onderwijs
SWPBS en sociale veiligheid in het speciaal onderwijs
SWPBS en sociale veiligheid in het speciaal onderwijs
SWPBS en sociale veiligheid in het speciaal onderwijs
19.95

3 - 5 Werkdagen

Steeds meer scholen werken met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) om een positief en veilig schoolklimaat tot stand te brengen, waarbij alle leerlingen, ook leerlingen met uitdagend gedrag, de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. SWPBS is een schoolbrede aanpak, gericht op preventie van gedragsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak succesvol is. Ook binnen het speciaal onderwijs, cluster 4, wordt steeds meer met SWPBS gewerkt. Er is nog maar weinig bekend over hoe deze aanpak ingevoerd kan worden in het speciaal onderwijs. Een subsidie van Kinderpostzegels maakte het mogelijk hier onderzoek naar te doen. Drie scholen voor speciaal onderwijs en Hogeschool Windesheim werkten samen binnen dit project. Aan de hand van de ervaringen op deze scholen laten zij zien wat de mogelijkheden én de uitdagingen zijn bij de invoering en inbedding van deze aanpak. Dit boek is niet alleen geschreven voor leraren en schoolleiders die werken binnen het speciaal onderwijs, maar ook voor studenten en opleiders. Er staan veel praktische tips in die anderen kunnen inspireren bij het schoolbreed werken aan een veilig schoolklimaat.

0 | 0