Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer
Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer
Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer
Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer
55.00

3 - 5 Werkdagen

De Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer is een compacte uitgave met daarin opgenomen de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-, rij- en rusttijden. Naast de Arbeidstijdenwet zijn de relevante delen van het Arbeidstijdenbesluit wegvervoer, de diverse ministeriële regelingen en de twee beleidsregels die betrekking hebben op de boeteoplegging voor (bestuursrechtelijke) overtredingen opgenomen. Ook zijn de EU-richtlijnen en -verordeningen opgenomen die betrekking hebben op het wegvervoer. Dat geldt ook voor een tweetal verdragen, waaronder (een uittreksel van) de Handels- en samenwerkingsovereenkomst UK – EU in verband met de Brexit.

0 | 0