Van catacombe tot Sixtijnse Kapel
Nederlands
232
24.99

Nog niet verschenen, verwacht vanaf 16-9-2024

Ook in een tijd waarin de ‘grote verhalen’ het niet meer doen, blijft de vraag: waar kom ik vandaan, wie ben ik? Wie op zoek is naar de eigen identiteit kan ook het (christelijke) verleden niet verloochenen. Dit boek tracht dit verleden onder ogen te brengen. Het behandelt het ‘hoe’ (stijlgeschiedenis) en het ‘wat’ (iconografie) van voorstellingen uit de periode die loopt vanaf de vroegchristelijke tijd tot en met de renaissance. De bedoelingen van de opdrachtgever en de kunstenaar worden onderzocht, evenals de vraag hoe de beschouwer het kunstwerk zag en hoe het functioneerde in het leven van toen. Om dit alles te duiden zal men zich moeten verdiepen in de context waarbinnen het beeld functioneerde. Men is dan iconologisch bezig. Dit boek beweegt zich vooral op het gebied van de iconografie/iconologie en gaat met name in op de diverse functies van de voorstellingen. Het is een boek dat geschikt is voor iedere geïnteresseerde.

0 | 0