Van vereniging & stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Van vereniging & stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Van vereniging & stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Van vereniging & stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
58.00

3 - 5 Werkdagen

Deze publicatie gaat uitgebreid in op het verenigingen-, coöperatie- en stichtingenrecht. De stof wordt thematisch behandeld, waarbij de regels voor de verschillende rechtsvormen met elkaar worden vergeleken. Daarnaast wordt in deze 8e druk een verband gelegd met vergelijkbare regels voor andere rechtsvormen en met het burgerlijk recht in het algemeen. In deze titel worden de privaatrechtelijke aspecten van de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting, zoveel mogelijk geïntegreerd behandeld. De uitgave bespreekt leerstukken en vraagstukken die deze rechtspersonen gemeenschappelijk hebben en er wordt ingegaan op de specifieke problematiek die ieder type afzonderlijk betreft. Van Vereniging <(>&<)> stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij heeft een wetenschappelijke inslag, maar is mede met het oog op de praktijk geschreven. De stof systematisch wordt besproken met uitgebreide en geactualiseerde verwijzingen naar relevante literatuur en jurisprudentie. Hiermee onderscheidt de titel zich: In andere uitgaven wordt de stof vaak enkel artikelsgewijs of rechtsvormgewijs behandeld. In deze geactualiseerde uitgave worden na een rechtshistorische inleiding eerst de wettelijke kenmerken van deze rechtspersonen besproken. Vervolgens komen achtereenvolgens aan bod: de oprichting het interne recht de organisatie en besluitvorming het lidmaatschap en het aangesloten zijn de algemene vergadering het bestuur de vertegenwoordiging het toezicht op het bestuur complexe verenigingen en stichtingen de statutenwijzigingen omzetting, fusie en splitsing de ontbinding van deze rechtspersonen In deze 8e druk zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving grondig verwerkt, waaronder de nieuwe regels betreffende bestuur en toezicht voor vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Ook alle relevante en actuele jurisprudentie en literatuur is in deze uitgave verwerkt. Daarnaast worden verbanden gelegd met de andere in Boek 2 BW geregelde rechtspersoonsvormen en het algemene privaatrecht. Van Vereniging <(>&<)> stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is van grote waarde voor iedereen die in de rechtspraktijk met verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te maken hebben, zoals besturen van dit soort organisaties, advocaten, notarissen en de rechterlijke macht. Tevens is dit boek geschikt voor het juridisch onderwijs op het gebied van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht en in het bijzonder het verenigingen en stichtingenrecht.

0 | 0