Versterkende gesprekken
Versterkende gesprekken
Versterkende gesprekken
Versterkende gesprekken
15.00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Versterkende gesprekken In dit boek zijn vijf gespreksvormen samengebracht: het Socratische Gesprek, de Interculturele Dialoog, het Moreel Beraad, de Multiloog en de Eigen Kracht Conferentie. Deze gespreksvormen gaan alle uit van de eigen denkkracht van de deelnemers. Daarmee sluiten ze goed aan bij ontwikkelingen in (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnswerk, (jeugd)hulpverlening enz., die de nadruk leggen op datgene wat mensen zelf kunnen. Begrippen als empowerment, eigen regie en eigen kracht vormen daarbij een rode draad. Naast een beschrijving van wat een gesprekvorm inhoudt en voor wie het bedoeld is, worden in elk hoofdstuk portretten en ervaringen van deelnemers geschetst. In een afsluitend hoofdstuk worden overeenkomsten en verschillen benoemd. De beschreven gespreksvormen en uitgangspunten worden kritisch beschouwd tegen het licht van heersende ideologieën en maatschappelijke tendensen. Het boek is geschreven voor een breed publiek. Zowel voor de geïnteresseerde deelnemer/leek als voor vrijwillige en professionele medewerker in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Zowel voor geïnteresseerde beleidsmakers en onderzoekers, als voor wijkagenten, personeelschefs, vakbondsleden en medewerkers van woningbouwcoöperaties. Ook, en zeker niet in de laatste plaats, is dit boek bedoeld voor studenten van (beroeps)opleidingen in de zorg, de maatschappelijke dienstverlening, het pastoraal werk, kortom voor alle sociale professionals in spe.

0 | 0