Vóór de veearts kwam...
Vóór de veearts kwam...
Vóór de veearts kwam...
Vóór de veearts kwam...
25.00

1 - 2 Weken

Volksdiergeneeskunde is een vrijwel verdwenen, een wat geheimzinnige wereld van praktische oplossingen, kwakzalverij, toverij, geloof en bijgeloof. Een bijna ontoegankelijke wereld die alleen kan worden betreden door mensen die vertrouwen inboezemen, door intimi. Zo'n vertrouwenspersoon is Servais Hutschemakers, zelf boer geweest en zijn hele leven gefascineerd door het verleden. Hij verzamelde in 20 jaar tijd een unieke collectie gebruiksvoorwerpen die met volksdiergeneeskunde te maken hebben, maar echt uniek zijn de verhalen die met deze voorwerpen verbonden zijn. Die verhalen staan opgetekend in dit boek en lichten een tipje op van de sluier waar achter de geheimzinnige wereld van de volksdiergeneeskunde verborgen ligt.

0 | 0