Vragenlijst ouders over opvoeding (VOOO)
Vragenlijst ouders over opvoeding (VOOO)
Vragenlijst ouders over opvoeding (VOOO)
Vragenlijst ouders over opvoeding (VOOO)
60.70

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

De Vragenlijst Ouders over Opvoeding (VOOO) is een zelfrapportage- instrument dat in kaart brengt welke inzet een ouder levert ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind, hoe hij/zij dit beleeft, of zich hierbij moeilijkheden voordoen en waar deze moeilijkheden mee te maken kunnen hebben. Zo kan een globaal beeld gevormd worden van het verloop van de opvoeding tijdens het afgelopen jaar bij een bepaalde ouder en kind. De VOOO helpt zo de toenemende vraag te beantwoorden naar de mogelijkheid om op systematische en efficiënte wijze informatie over de gezinsopvoeding vanuit een insidersperspectief te leveren. Samen met andere instrumenten, die bijvoorbeeld het outsidersperspectief in kaart brengen, kan een genuanceerd beeld ten behoeve van diagnostiek en onderzoek worden gevormd. De vragenlijst is zo kort mogelijk gehouden en de vragen zijn niet- confronterend geformuleerd, zonder de betrouwbaarheid en validiteit aan te tasten. Er zijn vier leeftijdsversies, waardoor de VOOO geschikt is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. Er zijn aparte normen voor vaders en moeders. Een opvoeder kan de VOOO zowel digitaal als op papier invullen. Normscores worden via een online applicatie automatisch berekend, waarna de gebruiker per e-mail een rapport ontvangt. Dit boek bevat in deel 1 een handleiding met alle informatie over de afname en interpretatie. Deel 2 is een wetenschappelijke verantwoording, met uitgebreide toelichtingen op de uitgangspunten, normering en schaling, betrouwbaarheid en validiteit van de VOOO. Bij deze handleiding is toegang tot de online applicatie op www.vooo.nl en verwerking van één ingevulde vragenlijst inbegrepen, zodat u kennis kunt nemen van VOOO en de bijbehorende systematiek. Over de auteur(s) Daphne van Loon was als onderzoeker gelieerd aan de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting JSL. Nu werkt zij als zelfstandige in het onderwijs op het gebied van sociaalwetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en toetsconstructie. Zij was verantwoordelijk voor het VOOO-normeringsonderzoek en hield zich bezig met de normering en schaalconstructie. Bieuwe van der Meulen was tot 2008 als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, met als leeropdracht de opvoeding van het chronisch zieke kind. Hij werkte aan de normering en schaalconstructie van de VOOO. Rieke van Lokven was - tot haar pensionering - werkzaam als orthopedagoog bij het Leger des Heils te Groningen en de Stichting JSL te Bedum. Zij ontwierp samen met Ko Rink de inhoud van de VOOO, namens de Stichting JSL. Margo Jansen was tot 2012 als UHD verbonden aan de afdeling Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar specialismen zijn statistiek en methodologie in de sociale wetenschappen. Zij publiceert over schaaltechnieken, i.h.b. IRT-technieken. Zij leverde statistisch advies en hielp bij de analyses ten behoeve van schaalconstructie en het berekenen van de normscores.

0 | 0