Vrijwaring
Vrijwaring
Vrijwaring
Vrijwaring
58.00

1 - 2 Weken

Monografieën Burgerlijk Procesrecht deel 1
Vrijwaring
De Monografieën Burgerlijk Procesrecht zijn opgezet voor het dagelijkse gebruik in de procespraktijk en behandelen diverse onderwerpen die hiervoor van belang zijn.
Het eerste deel in de reeks gaat over het onderwerp vrijwaring is een bekend begrip in het Nedelandse privaatrecht. Ergens voor instaan, iets garanderen behoot tot de wezenlijke onderdelen van het contractenrecht. Deze monografie beschrijft evenwel niet dit algemene terrein van het privaatrecht, maar richt zich specifiek op 'vrijwaring' bekend uit het burgerlijk procesrecht. Daarbij gaat het om de processuele garantie die de waarborg biedt jegens de geaarbordge, wanneer deze door een derde in rechte wordt aangesproken. Kan de gewaarbordge een waarborg in het geding roepen die hem vrijhoudt van de aansprajen roepen die hem vrijhoudt van de aanspraken van de waderpartij?
Het boek vrijwaring is opgezet voor het gebruik in de praktijk en is ook uitermate geschikt voor het wetenschappelijk onderwijs. Waar noding wordt ingegaan op de discussie in de literatuur. Door het onderwerp te beperken tot de processuele vrijwaring heeft deze monografie een duidelijk afgebakend karakter gekregen. Voorzover raakvlakken optreden met andere procesfiguren met meerdere partijen in het geding wordt hierop ingegaan,mede met verwizing naar verdere bronnen.

0 | 0

  • : M.O.J. de Folter
  • : Sdu B.V.
  • ISBN : 9789012109901
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 129
  • : juni 2007
  • : 184
  • : 216 x 148 x 9 mm.
  • : Monografieen Burgerlijk Procesrecht