Wegwijs in de (internationale) verzekering- en premieplicht
79.80

1 - 2 Weken

Deze Wegwijs is samengesteld als een studieboek, waarin de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht
voor de Nederlandse volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw)
worden behandeld naar de stand van medio 2015. De meest recente jurisprudentie is uiteraard verwerkt en
waar nodig van commentaar voorzien.
Door zijn systematische opbouw is dit studieboek zeer geschikt voor fiscale opleidingen aan universiteiten,
heao's en daarmee vergelijkbare onderwijsvormen. Deze uitgave zal tevens goede diensten bewijzen in de
fiscale adviespraktijk.
Het Nederlandse volksverzekeringsstelsel is een zogenoemd 'ingezetenenstelsel'; daarom wordt na een
algemene inleiding gestart met het woonplaatsbegrip. De werknemersverzekeringen hebben het begrip
'werknemer' als uitgangspunt.
Ter bepaling van de verzekeringsplicht worden achtereenvolgens de supranationale en multilaterale regelingen
behandeld, waarbij in het bijzonder Verordening 883/2004 en ten gevolge van het overgangsrecht deels ook
nog Verordening 1408/71. Hierna komen de bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid en de nationale
wetgeving met de Besluiten Uitbreiding Beperking kring verzekerden (KB 746 en KB 402) aan de orde.
De koppeling met de premieplicht wordt gelegd door de behandeling van de financiering van de volksverzekering,
de werknemersverzekeringen en de Zvw aan de hand van de Wfsv.
De theorie is gelardeerd met relevante jurisprudentie, verhelderende voorbeelden, samenvattende overzichten
en verduidelijkende schema's.
Drs. Jo J.G. Sijstermans is werkzaam bij de Belastingdienst/GO Zuid, kantoor Maastricht, Kantoor Buitenland
in Heerlen en Uitvoeringscoördinatie Loonheffingen in Roermond.
Paul M.G. Bogaerts is werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland in Heerlen, tevens lid van de
kennisgroep premieheffing van de Belastingdienst
Mr.drs. Suzanne J.C. van Hattum-Coppens is werkzaam als manager Tax Specialties bij Ernst & Young
Belastingadviseurs LLP, sectie Human Capital in Eindhoven.
Remco van 't Hof is werkzaam als beleidsmedewerker bij de Sociale Verzekeringsbank, Directie Dienstverlening
in Amstelveen.
Mr. Ilse A.A. Jansen is werkzaam als manager Tax Specialties bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP,
sectie Human Capital in Rotterdam.
Mr. Evelien A.C. de Jong is werkzaam bij het Grensarbeiders Expertise Centrum van Ernst & Young,
sectie Human Capital in Eindhoven.
Drs. Ton A.P.J. Roelofsma is freelance (internationaal) socialezekerheidsspecialist.
Mr. Sandra E. van der Vet, belastingadviseur Vettax IET / Wage Tax Consulting
Dit boek is opgenomen in NDFR

0 | 0