Werken met de omgevingsvisie
Werken met de omgevingsvisie
Werken met de omgevingsvisie
Werken met de omgevingsvisie
59.50

1 - 2 Weken

Werken met de omgevingsvisie biedt een praktische handleiding voor het opstellen van een omgevingsvisie.
Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, transities of crises in de fysieke leefomgeving. Dat deze tegelijkertijd optreden en samenvallen met het inwerkingtreden van de Omgevingswet, biedt een enorme kans om vraagstukken in samenhang op te pakken. Hiervoor is de omgevingsvisie bedacht. Inmiddels heeft een aantal gemeenten al een vastgestelde omgevingsvisie en is een grote groep ermee aan de slag gegaan. Ook zijn er genoeg gemeenten die nog moeten beginnen. Dit boek biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie, maar ook voor visievorming in brede zin en de vertaling van een visie in de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Daarmee is het boek nuttig voor beleidsmakers, bestuurders, adviseurs, belangenorganisaties en geïnteresseerde burgers. In deze derde herziene versie van het boek zijn de ervaringen van (de twee tranches van) het Leertraject Pilots Omgevingsvisie (Ministerie BZK) vanuit de eerste hand meegenomen met thema’s als integrerend werken, cultuurverandering, participatie, uitvoering en digitalisering. Ook zijn de uitleg van de Omgevingswet en bijdragen van en interviews met experts op diverse terreinen – ook buiten de ruimtelijke ordening – in de tekst opgenomen.

0 | 0