Wonen en kopen in Duitsland
22.95

2 - 3 Werkdagen

Inhoudsopgave Colofon 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland Voordelen Nadelen 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer er sprake van emigratie ? Belasting en woonplaats Het jaar van vertrek Verplichte aanslag Wanneer ontvangt u een teruggaaf ? Voorlopige teruggaaf Uw Nederlandse paspoort en de belastingen Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht Inkomen uit werk en wonen in Nederland Inkomen uit pensioenen en uitkeringen Winst uit aanmerkelijk belang Inkomen uit een woning in Nederland Eigenwoningforfait Emigratie en de eigen woning Geen hypotheekschuld Als de woning in Nederland niet tot uw beschikking staat Negatieve inkomsten uit werk en woning Inkomen uit sparen en beleggen Welke vermogensbestanddelen vallen in box 3 als u in het buitenland woont Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland Aftrek van schulden Buitenlands belastingplichtigen en hun partner 4. Keuzemogelijkheid binnenlandse of buitenlandse belasting¬plicht Het recht om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht geldt voor Nederlandse inkomstenbelasting en premies volksverzekering Voor wie is de keuze voor binnenlandse belastingplicht interessant ? Opmerkingen omtrent keuzeregeling binnenlands belastingplich¬tige Persoonsgebonden aftrekposten Buitenlands belastingplichtigen hebben geen recht op Tegemoetkoming voor inwoners van Duitsland Heffingskortingen 90 % regeling Wijziging van binnenlandse in buitenlandse belastingplicht Terugploegregeling 5. Uw tweede huis in het Nederlandse belastingstelsel Hoofdverblijf Belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing Rekenvoorbeeld Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit 6. Conserverende aanslagen Conserverende aanslag bij emigratie Wanneer worden conserverende aanslagen opgelegd ? Uitstel van betaling van conserverende aanslag Conserverende aanslag en uw pensioenrechten Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Meenemen van uw KEW bij emigratie en aankoop van een huis in Duitsland Beroep op het hoge vrijstellingsbedrag Belast rentebestanddeel Kapitaalverzekeringen van vóór 2001 Uw Nederlandse kapitaalverzekering en de belastingen in Duitsland Lijfrenteverzekering Aanmerkelijk belang Uitstel van betaling Het stellen van zekerheid Rechtszaken en uitspraken Conclusies conserverende aanslag bij emigratie Reparatiewetgeving 7. Nederlands-Duits Belastingverdrag Welk inkomen wordt waar belast ? ABP Pensioen Voorbeelden ter voorkoming van dubbele belastingheffing Het nieuwe Nederlands-Duits Belastingverdrag 8. Emigratie en de Nederlandse sociale verzekeringen Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland Herziening vrijwillige AOW/ANW ANW Sociale (werknemers) uitkeringen WW-uitkering WAO + WIA Verschillen Nederlandse en Duitse sociale zekerheid Opmerkingen m.b.t. sociale zekerheid in Duitsland AOW en ANW Premies Arbeids/ en uitkeringssituaties indien u in Duitsland woont 9. De nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet en de AWBZ bij emigratie naar Duitsland Gevolgen bij emigratie en uw Nederlandse zorgverzekering Algemene regelgeving Inhoudingspercentages Nederlands eigen risico Duits eigen risico Bijzondere situaties U woont in Duitsland en werkt in Nederland in loondienst Rechten van uw gezinsleden Rechten in Nederland Erkende zorgverzekeraars in Duitsland Woonlandfactor Rekenvoorbeeld Invoering ZVW en de gevolgen voor de vrijwillige AWBZ Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010 Keuzevrijheid zorg Indicatiestelling AWBZ in het buitenland Keuzerecht voor grensarbeiders Nederlandse of Duitse zorgpas Aanvullende verzekering Europese sociale zekerheidsverordening U woont in Duitsland en werkt in Nederland als zelfstandige U woont in Duitsland en bent zowel in Nederland als in Duitsland werkzaam U staat ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool/universiteit en woont in Duitsland De gezinsleden van een verzekerde die zelf niet in Duitsland wonen U woont in Duitsland en ontvangt een

0 | 0

 • : Peter Gillissen
 • : Guide Lines
 • ISBN : 9789492895233
 • : Nederlands
 • : Paperback
 • : 380
 • : juni 2021
 • : 526
 • : 208 x 147 x 25 mm.
 • : Wonen en kopen in
 • : Wonen, Duitsland