Woorden, waarden en werkelijkheid
Woorden, waarden en werkelijkheid
Woorden, waarden en werkelijkheid
Woorden, waarden en werkelijkheid
25.00

3 - 5 Werkdagen

Voor een school die zijn pedagogische en maatschappelijke opdracht serieus neemt, is waardengericht werken geen luxe, maar een voorwaarde voor waardevol onderwijs. De huidige complexe samenleving brengt ingewikkelde vraagstukken de school in. Daarbij is niet altijd meteen duidelijk wat het probleem is en wat het juiste is om te doen, en spelen er vaak diverse, soms tegengestelde belangen een rol. Het vinden van antwoorden en oplossingen op zulke vraagstukken kan dan ook niet gedragen worden door één leraar of door één formele leider. Daarvoor zijn verschillende perspectieven nodig en tegelijkertijd ook gezamenlijkheid en verbinding. Gedeelde waarden kunnen ondersteunend zijn bij het maken van keuzes. Door met elkaar in gesprek te gaan over impliciete waarden en overtuigingen kun je samen komen tot meer gedeelde ideeën die impact hebben op de praktijk. Waardengericht werken is dan ook meer dan het formuleren van gezamenlijke kernwaarden. Het gaat om het in de praktijk inkleuren daarvan op basis van gezamenlijke betekenisgeving.

0 | 0