WRITEjunior
WRITEjunior
WRITEjunior
WRITEjunior
37.50

3 - 5 Werkdagen

Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Zij kunnen door deze ervaringen allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Een deel van hen ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is van groot belang om deze kinderen en adolescenten met een PTSS te behandelen, aangezien hun klachten tot een ernstige verstoring van hun ontwikkeling kunnen leiden. Sacha Lucassen en Saskia van der Oord hebben het protocol WRITEjunior ontwikkeld voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten met een PTSS, waarbij hun verhaal op de computer wordt opgeschreven. WRITEjunior is een cognitief gedragstherapeutische behandeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van exposure, psycho-educatie, cognitieve herstructurering, coping en ‘social sharing’. De behandeling is wetenschappelijk onderzocht en sinds 2013 erkend door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het WRITEjunior protocol is een heldere leidraad voor therapeuten die kinderen en adolescenten met een PTSS behandelen. In het protocol zijn praktische voorbeelden te vinden. Het gaat hierbij om een PTSS naar aanleiding van het verlies van een dierbare, seksueel misbruik, een auto ongeluk en het hebben van een ouder met een psychiatrische stoornis. In het protocol zijn ook toepassingen van WRITEjunior beschreven zoals behandeling van kinderen met een LVB, het onthullen van gezinsgeheimen en de behandeling van pre-verbaal trauma.

0 | 0