Zicht op first responders
Zicht op first responders
Zicht op first responders
Zicht op first responders
66.90

2 - 3 Werkdagen

In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen en beheer van noodsituaties werd dan ook geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau werden verplicht om nood- en interventieplannen op te stellen en deze op elkaar af te stemmen. Bovendien werd hierbij meer dan voorheen het belang onderstreept van de multidisciplinaire samenwerking van 'First Responders'. Alles wordt best samen voorbereid, samen beslist en samen uitgevoerd, en ten slotte ook samen geëvalueerd.

Tot op heden werd er in de literatuur aandacht besteed aan het opstellen van de interventieplannen en de organisatie van de hierbij voorziene oefeningen. Het daadwerkelijk beheer van grootschalige evenementen en noodsituaties bleef echter nog onderbelicht. Deze reader gaat juist daarop in, en kan daarom als naslagwerk worden beschouwd voor beide landen. Zowel practici als academici leveren een bijdrage. De inhoudsopgave volgt de beleidscyclus, en meer in detail de verschillende fasen van de ketenbenadering.

0 | 0

  • : Maklu, Uitgever
  • : Maklu, Uitgever
  • : 9789046607299
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 338
  • : oktober 2015
  • : 614
  • : 243 x 163 x 22 mm.
  • : Reeks Veiligheidsstudies