ZorgBasics Diversiteit
27.95

2 - 3 Werkdagen

Zorgverleners komen dagelijks in aanraking met diversiteit. Hierom is het een belangrijk thema bij de professionele vorming. Je bewust worden van verschillen in sociaal-culturele achtergrond gaat hierbij hand in hand met het vinden van overeenkomsten. In deze uitgave van de reeks ZorgBasics staat diversiteit in al haar facetten centraal. Vanuit theoretische kaders, persoonlijke levensverhalen en voorbeelden uit de zorgpraktijk wordt het thema diversiteit uitgediept. Omdat diversiteit ook veel te maken heeft met de eigen persoonlijkheid worden tevens reflectieve vragen aan de lezer gesteld. Voor de derde druk is de inhoud grondig herzien. Er zijn hedendaagse ontwikkelingen opgenomen, denk hierbij aan seksuele oriëntatie en genderidentiteit, Black Lives Matter en de coronapandemie. De literatuur is geactualiseerd en veel casussen zijn vernieuwd. De theorieën en modellen zijn uitgebreid met onder andere superdiversiteit en intersectionaliteit. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan positieve gezondheid en het zoeken naar overeenkomsten en overbruggen van verschillen. ZorgBasics Diversiteit is geschreven voor studenten die een opleiding in het zorgdomein volgen en professionals in de zorg. Andrea Kuckert-Wöstheinrich is verpleegkundige en cultureel antropologe. Ze is werkzaam als zorgmanager hbo-v aan een oostenrijkse hogeschool. Marjan Stomph was werkzaam als ergotherapeut, docent ergotherapie en trainer (interculturele) communicatie.

0 | 0