Intercultural competences
47.95

2 - 3 Werkdagen

Met basisbegrippen als waarde, rol, comfortzone, betekenis en context geeft Intercultural competences invulling aan het begrip cultuur. Het boek reikt modellen aan om cultuur als verschijnsel te kaderen. De casussen in het boek illustreren hoe cultuur wordt geuit. Met de praktijkopdrachten ontwikkelen studenten vaardigheden die de kans van succesvol opereren in andere culturen en effectief communiceren met mensen uit andere culturen, vergroten. Het boek beslaat drie delen. In deel 1 staat de vraag wat cultuur is centraal. Gezocht wordt naar een definitie en de bestaansgeschiedenis van cultuur wordt uiteengezet. Ook wordt culturele identiteit toegelicht. In deel twee komen verschillende modellen aan bod en wordt uitgebreid ingegaan op het model van Hofstede en Lewis. Deel drie richt zich geheel op de competenties die nodig zijn om intercultureel te kunnen communiceren. - Definieert cultuur met aandacht voor bestaansgeschiedenis, zienswijzen en culturele identiteit; - stevig theoretisch kader waar vanuit praktische opdrachten volgen; - competentieontwikkeling om succesvol te opereren binnen verschillende culturen. Op de website www.interculturalcompetences.noordhoff.nl zijn cases en portfolio-opdrachten te vinden voor studenten. Voor docenten zijn uitwerkingen van de cases en collegesheets beschikbaar. Tevens zijn er aparte cases voor docenten die afgeschermd zijn voor studenten. Doelgroep Internationaal georiënteerde opleidingen, Economie, Social Work, Human Research Management, Bedrijfskunde, Lerarenopleidingen, Hotelschool. De auteur Patrick Janssen is docent interculturele communicatie aan Hogeschool Tio en zelfstandig ondernemer. Vanuit zijn onderneming Greybeard verzorgt hij workshops, coacht medewerkers, teams en ondernemers en coördineert interculturele projecten. Eerder leidde hij ecotoerismeprojecten in Afrika en Zuid-Amerika en voerde hij in Ecuador projecten uit voor de Worldbank.

0 | 0