Lean Six Sigma Orange Belt
Engels
210
53.41

3 - 5 Werkdagen

Inhoud INLEIDING HOE DIT BOEK TE GEBRUIKEN VOORWOORD 1 WORLD CLASS 1.1 CONTINU VERBETEREN 1.1.1 Geschiedenis van continu verbeteren 1.1.2 Waarden en principes van continu verbeteren 1.1.3 Continuous Improvement Maturity Model 1.1.4 Rollen en verantwoordelijkheden 1.2 KLANTWAARDE 1.2.1 Voice of Customer (VOC) 1.2.2 Critical to Quality (CTQ) 2 POLICY DEVELOPMENT EN DEPLOYMENT 2.1 POLICY DEVELOPMENT 2.1.1 Visie en missie (True North) 2.1.2 Transformatie roadmap 2.1.3 Performance en financiële indicatoren 2.2 POLICY DEPLOYMENT 2.2.1 Verandermanagement 2.2.2 Leiderschap 2.2.3 Hoshin Kanri (X-matrix) 2.3 COMPETENTIEONTWIKKELING EN COMMUNICATIE 2.3.1 Lerende organisatie 2.3.2 Coaching en intervisie 2.3.3 Effectieve communicatie 3 PROJECTMANAGEMENT 3.1 MANAGEN VAN EEN PROJECT 3.1.1 Project selectieproces 3.1.2 Project charter 3.1.3 Project team 3.1.4 Project planning 3.1.5 Project uitvoering 3.2 ROADMAPS VOOR PROCESVERBETERING 3.2.1 Kaizen-roadmap (PDCA) 3.2.2 Lean Six Sigma roadmap (DMAIC) 3.2.3 Problem solving roadmap (8D) 3.2.4 Scrum 3.2.5 Design for Six Sigma roadmap (DMADV) 4 CIMM LEVEL I – CREËER EEN SOLIDE FUNDAMENT 4.1 PROFESSIONELE WERKOMGEVING 4.1.1 Georganiseerde werkomgeving (5S) 4.2 GESTANDAARDISEERD WERK 4.2.1 Standaarden en protocollen 4.2.2 Training Within Industry (TWI) 4.3 KWALITEITSMANAGEMENT 4.3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem CIMM ASSESSMENT LEVEL I – CREËER EEN SOLIDE FUNDAMENT   5 CIMM LEVEL II – CREËER EEN CONTINUE VERBETERCULTUUR 5.1 VISUEEL MANAGEMENT 5.1.1 Visuele werkomgeving 5.2 PERFORMANCE MANAGEMENT 5.2.1 Prestatiedialoog en stand-up meetings 5.2.2 Kaizen-events en problem solving 5.3 BASIC QUALITY TOOLS 5.3.1 Brainstormtechnieken 5.3.2 Visualisatie van data CIMM ASSESSMENT LEVEL II – CREËER EEN CONTINUE VERBETERCULTUUR 6 CIMM LEVEL III – CREËER STABIELE EN VOORSPELBARE PROCESSEN DEFINE 6.1 PROCESS MAPPING 6.1.1 High level procesbeschrijving en SIPOC 6.1.2 Stroomdiagram MEASURE 6.2 PRESTATIEMAATSTAVEN 6.2.1 Prestatiemaatstaven (Tijd) 6.2.2 Prestatiemaatstaven (Kwaliteit) 6.3 BASIS STATISTIEK 6.3.1 Data typen en meetschalen 6.3.2 Technieken voor verzamelen van data 6.3.3 Beschrijvende statistiek ANALYZE 6.4 WAARDESTROOM ANALYSE 6.4.1 Waardetoevoegend versus Niet-waardetoevoegend 6.4.2 Value Stream Mapping (Current State) 6.4.3 Process Mining IMPROVE 6.5 VERMINDEREN VAN VERSPILLING (MUDA) 6.5.1 Verspillingen identificeren en elimineren 6.6 VERMINDEREN VAN OVERBELASTING (MURI) 6.6.1 Flow 6.6.2 Gebalanceerde werkbelasting 6.6.3 Managen van resources 6.7 VERMINDEREN VAN ONEFFENHEDEN (MURA) 6.7.1 Pull 6.7.2 Nivelleren van volume en type 6.7.3 Omsteltijdreductie (SMED) 6.8 WAARDESTROOM VERBETERING 6.8.1 Value Stream Mapping (Future State) CONTROL 6.9 BEHEERSBARE PROCESSEN 6.9.1 First Time Right (FTR) 6.9.2 Proces-FMEA (PFMEA) 6.9.3 Control plan 6.10 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) 6.10.1 TPM principes 6.10.2 Overall Equipment Effectiveness (OEE) CIMM ASSESSMENT LEVEL III – CREËER STABIELE EN VOORSPELBARE PROCESSEN 7 CIMM LEVEL IV – CREËER CAPABELE PROCESSEN MEASURE 7.1 STATISTISCHE TECHNIEKEN 7.1.1 Variatie 7.1.2 Steekproefmethodes 7.1.3 Kansdefinitie 7.2 KANSVERDELINGEN 7.2.1 Continue kansverdelingen 7.2.2 Discrete kansverdelingen 7.2.3 Data transformatie betreffende niet-normale data 7.3 MEETSYSTEMEN 7.3.1 Meetsysteemanalyse (MSA) 7.3.2 Attribute Agreement Analysis ANALYZ 7.4 HYPOTHESETOETSING EN BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN 7.4.1 Hypothesetoetsing 7.4.2 Betrouwbaarheidsintervallen 7.5 TOETSEN VOOR GEMIDDELDEN, PROPORTIES EN VARIANTIES 7.5.1 Toetsen voor gemiddelden 7.5.2 Toetsen voor varianties 7.5.3 Variantieanalyse (ANOVA) 7.5.4 Toetsen voor proporties 7.5.5 Chi-kwadraattoets 7.5.6 Niet-parametrische toetsen 7.6 CORRELATIE EN REGRESSIE 7.6.1 Correlatiecoëfficiënt 7.6.2 Regressieanalyse 7.6.3 Logistische regressieanalyse 7.6.4 Multivariate studies 7.7 PROCES-CAPABILITY EN PERFORMANCE 7.7.1 Proces-capability 388 7.7.2 Kortetermijn versus langetermijn capability 7.7.3 Proces-perfo

0 | 0

 • : H.C. Theisens
 • : Van Haren Publishing
 • : 9789492240347
 • : Engels
 • : Hardcover
 • : 210
 • : september 2021
 • : 596
 • : 253 x 175 x 18 mm.
 • : Climbing the mountain
 • : Techniek: algemeen