Charles Dickens

Charles Dickens

Twaalf jaar oud was Charles John Huffham Dickens toen hij in dienst kwam van Warren's Blackening Factory, een schoensmeerfabriek in Londen. Zijn vader was in het gevang beland door zijn financi�le wanbeleid en er moest brood op de plank. Charles Dickens beschouwde zijn tijd als fabrieksarbeider als de vreselijkste periode in zijn leven, een afschuw die doorklinkt in romans als Great Expectations en David Copperfield. Nadat hij zijn school had afgemaakt, werd Dickens freelance verslaggever voor de krant. Hij werkte keihard en huwde Catherine Hogarth in april 1836. Zijn eerste feuilleton, The Pickwick Papers, was zo'n succes dat er nog vele zouden volgen. Dickens gaf ook lezingen van zijn werk en die waren immens populair. Het succes gaf Dickens eindelijk de mogelijkheid om te reizen en hij bezocht onder meer Itali�, Zwitserland en Frankrijk. Zijn huwelijk was echter niet erg gelukkig en in 1858 besloten hij en zijn vrouw dat het beter zou zijn als hun wegen scheidden. Charles Dickens werkte aan Edwin Drood, toen hij getroffen werd door een beroerte. Hij stierf de volgende dag. Hij is begraven in Westminster Abbey, Londen.