Joakim Garff

Dr. Joakim Garff (1960) is theoloog en als onderzoeker verbonden aan hetS�renKierkegaard Research Centre in Kopenhagen. Hij geldt als een van de grootste kenners van Kierkegaards leven en werk.