Maarten Luther

Maarten Luther (Duits: Martin Luther) (Eisleben, 10 november 1483 - aldaar 18 februari 1546) was een zeer belangrijke Duitse protestantse theoloog en reformator. Begonnen als augustijner monnik (1506) die het sacrament van de priesterwijding ontvangen had (1507), ontwikkelde hij zich na zijn benoeming in 1508 tot hoogleraar in de moraaltheologie aan de Universiteit van Wittenberg tot d� leidende persoonlijkheid van de Reformatie in het Duitse Rijk. De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 is het symbolische begin van het protestantisme. In 1521 werd Luther ge�xcommuniceerd door paus Leo X. Luthers naam wordt dikwijls in ��n adem genoemd met de reformatoren Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn.