Monique van den Heuvel

Monique van den Heuvel studeerde voor leraar Nederlands en drama en is nu hoofddocent Pedagogiek en Didactiek aan Hogeschool Rotterdam bij de lerarenopleiding Gezondheidzorg en Welzijn. Daar leidt zij samen met haar collega's leraren op voor het vmbo en mbo. Daarnaast werkt zij vanuit het Kenniscentrum Talentontwikkeling onder andere in het Werkverband Beroepsonderwijs, een samenwerking van Hogeschool Rotterdam met mbo-scholen. Kairos in de klas is haar eerste boek.