Nico Keuning

Nico Keuning schreef en schrijft voor onder andere nrc Handelsblad, de Volkskrant, Vrij Nederland en hp/De Tijd. Hij schreef biografie�n over Jan Arends, Bob den Uyl, Johnny van Doorn en Louis-Ferdinand C�line. Een zeker onbehagen. Een biografie van Bob den Uyl werd bekroond met de Mr. J. Dutilhprijs.